ECL ZON BV.​

Wil je deelnemen in het project Zonnedak? Meld je dan hier aan

ECL Zon BV.

ECL Zon BV is een werkmaatschappij van de Energie Coöperatie Loenen (ECL). ECL Zon BV is op 23 december 2019 opgericht met als doel de uitvoering van het project Zonnedak Distributie Centrum Thomassen (DCT). De coöperatie is voor 100% eigenaar van Zon BV.

ZONNEDAK THOMASSEN

Het eerste grote project van ECL is het Zonnedak Distributie Centrum Thomassen (DCT). Er worden 2.760 zonnepanelen op het dak van het distributiecentrum van Thomassen aan Kanaal Zuid in Loenen geplaatst. Jaarlijks leveren die, afhankelijk van het aantal zonne-uren, rond de 700MWh duurzame elektriciteit. Dat is genoeg voor ongeveer 300 huishoudens.

Met het project is een investering van €690.000 gemoeid. Deze investering wordt voor 80% gefinancierd door een lening van de bank en staat voor 20% open voor deelname van inwoners uit Loenen. ECL geeft hiervoor obligaties uit. Deelnemen is mogelijk voor leden van ECL

Rendement voor leden

Deelnemers vertrekken een lening (obligatie) voor de duur van 15 jaar waarbij ieder jaar een deel van lening wordt afgelost. Het jaarlijks rendement op de obligaties is vastgesteld op 4,0%. Als deelnemer ontvang je voor een periode van 15 jaar, jaarlijkse een rendementsuitkering en een deel aflossing.

NB: Het rendement is vast gedurende een periode van 15 jaar. Er kunnen zich echter projectrisico’s voordoen die kunnen leiden tot een tegenvallend resultaat waarbij het bestuur moet besluiten (tijdelijk) een lager rendement uit te keren. 

Hoe werkt het met inschrijven en deelname?

Er komen 2760 obligaties (‘paneeldelen’) beschikbaar, net zoveel als er zonnepanelen geïnstalleerd worden. Ieder paneeldeel heeft een waarde van €50,-. Met deze paneeldelen streven we er naar om 20%, €138.000,- van de benodigde investering van totaal €690.000,- in Loenen te verwerven.

Als het minimum benodigde aantal obligaties van 2088 niet wordt verkocht, kan het project geen doorgang vinden. Dit is een ontbindende voorwaarde bij intekening.

Het minimaal af te nemen aantal paneeldelen is twee, het maximum 100. Als coöperatie willen we zoveel mogelijk (particuliere) leden de gelegenheid geven om mee te doen. We beginnen met de toewijzing van onderaf. Eerst gaan we alle inschrijvingen tussen de 2 en 10 obligaties toewijzen. Daarna kijken we hoe we de overige paneeldelen gaan verdelen over inschrijvingen tussen 10 en 50 panelen enz. 

Als er partijen zijn die meer dan 100 paneeldelen willen aanschaffen, dan dient dat bij inschrijving te worden vermeld. De eerste 100 delen worden dan toegewezen. Mochten er na 2 weken nog obligaties beschikbaar zijn, dan worden deze op volgorde van binnenkomst van de aanvrager toegewezen

Deelnemen aan het Zonnedak? Meld je aan!

Verloop inschrijving

Tijdsverloop

Voor leden van de coöperatie start de inschrijving op 23 januari 2020. Einde van inschrijving is 20 februari 2020.

Inschrijving

Inschrijving is mogelijk door het volledig invullen en ondertekenen van het door ECL opgestelde formulier via de website van ECL. Het is daarbij belangrijk dat je de Algemene Voorwaarden, het AFM-document en het Informatie Memorandum goed doorleest. Hierin staan alle details en risico’s beschreven. Bij inschrijving geeft u aan dit gelezen te hebben en akkoord te gaan met de voorwaarden.

Bevestiging

Als het minimum aantal verkochte panelen is bereikt en het project doorgaat, krijgt u hierover bericht. Na het ondertekenen van de obligatie-overeenkomst is deze definitief en gaat het zonnedak van start.

Verder verloop

Naar verwachting zal de bouw van het zonnedak zes tot acht weken in beslag nemen. Het wachten is op de aansluiting van het dak op het elektriciteitsnetwerk. Na voltooiing en oplevering is de ECL ZON B.V. eigenaar van de installatie.

De deelnemers zullen op de hoogte worden gehouden van de vorderingen en als het dak in gebruik wordt genomen volgt natuurlijk een uitnodiging voor de opening. Na een jaar zal de opbrengst bekend. Daarna zal binnen twee maanden de eerste termijnaflossing met rente worden betaald aan de deelnemers. Deze rente wordt berekend vanaf het moment van opname. En de aflossing wordt berekend vanaf het eerste moment van productie.